Pokreni video

Euro je moguće uvesti najranije 01.01.2023. godine, a odluka će biti donesena u srpnju 2022. godine.  Kako bi se kuna zamijenila eurom, pripremljen je Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom koji sadrži sve zakonodavne i administrativne aktivnosti o zamjeni kune eurom. Glavno načelo spomenutog plana jest načelo zaštite potrošača koje naglašava kako je cijeli proces zamjene besplatan, odnosno odvijat će se bez naknade.

Posebna pozornost posvećuje se i mjerama te mehanizmima za zaštitu potrošača od neispravnog preračunavanja i neopravdanog povećanja cijena. Nakon što se zadovolje svi kriteriji za uvođenje eura donosi se Odluka kojom se objavljuje fiksni tečaj konverzije. Kod preračunavanja koristi se puni iznos fiksnog tečaja s pet decimala. Primjena skraćene verzije nije dopuštena! Nakon provedenog preračunavanja dobiveni rezultat zaokružuje se na dvije decimale, a na temelju treće.

Zamjena gotovog novca kune u gotov novac eura bit će omogućena tijekom 12 mjeseci od datuma uvođenja eura, bez naknade, u bankama, poslovnicama FINE i Hrvatske pošte. Nakon tog roka zamjena će biti moguća isključivo u Hrvatskoj narodnoj banci bez naknade, za novčanice bez vremenskog ograničenja, a za kovanice tijekom naredne 3 godine.

Jedna od obveza koja dolazi s donošenjem Odluke o uvođenju eura je i dvojno iskazivanje cijena. Cijene roba, usluga i drugih novčanih iskaza vrijednosti istovremeno se iskazuju u kuni i euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. Ukoliko odluka bude donesena u srpnju 2022. godine, poslovni subjekti, institucije i ostali moći će dobrovoljno krenuti s dvojnim iskazivanjem cijena, dok će se sa istim obvezno započeti 05.09.2022. i trajat će do kraja 2023. godine.

Obveznici dvojnog iskazivanja cijena dužni su pri ispostavljanju računa dvojno iskazati samo ukupan iznos na računu te prikazati fiksni tečaj konverzije. Cijene moraju biti iskazane na jasan i lako uočljiv način: u poslovnim prostorijama, na prodajnom mjestu ili robi, odnosno kod usluga na cjenicima, na web stranicama, tijekom provođenja oglašavanja (TV oglasi, tiskani letci i katalozi, društvene mreže i dr.)

Od datuma uvođenja eura kreće razdoblje dvojnog optjecaja koje traje 14 dana (01.01.2023.-14.01.2023.). To znači da će se tijekom 14 dana prilikom transakcija gotovim novcem istodobno koristiti i kuna i euro. Tijekom tog razdoblja potrošač može plaćati u obje valute, dok je primatelj obvezan ostatak gotovog novca vratiti u eurima.

 

Kako će uvođenje eura utjecati na vođenje poslovnih knjiga?

Sve knjigovodstvene isprave, uključujući i račune koji se izdaju nakon datuma uvođenja eura izdaju se i plaćaju u euru. Primjerice:

računi izdani u 2023. godini izdaju se i plaćaju u eurima

računi izdani u 2022. godini s dospijećem plaćanja u 2023. izdaju se i knjiže u kunama u 2022., dok se prilikom plaćanja preračunavaju u euro po fiksnom tečaju konverzije

računi izdani u 2022. s dospijećem u toj istoj godini, a nisu plaćeni na vrijeme, prenijeti će se u 2023. po fiksnom tečaju konverzije i platiti u eurima

Godišnji financijski izvještaji za 2022. godinu kod poduzetnika čija je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini pripremat će se u kunama, budući da se odnose na razdoblje prije datuma uvođenja eura; dok će se izvještaji za 2023. sastavljati u eurima.

Međutim, kod poduzetnika čija se poslovna godina razlikuje od kalendarske godine, a čiji posljednji dan poslovne godine nastupa nakon datuma uvođenja eura; primjerice poslovna godina za razdoblje od 01.02.2022. – 31.01.2023. financijske izvještaje sastavljat će u eurima.

Puno je novih informacija koje se moraju naučiti prije uvođenja eura. Budite obaviješteni na vrijeme i obratite se profesionalnom računovodstvenom timu Dodane vrijednosti.

 
 

© DODANA VRIJEDNOST za računovodstvene usluge i poslovno savjetovanje

 
Dodana Vrijednost