Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu plaćaju poslodavci za osobe koje su upućene na službeni put u inozemstvo u sve zemlje, neovisno o tome ima li Hrvatska s njima sklopljen ugovor ili ne. Doprinos se obračunava prema stopi 20% na osnovicu 2.679,95 kn mjesečno od 1. siječnja 2011. za put obavljen poslije toga datuma. Ako se doprinos plaća za kraće razdoblje od mjesec dana, tada se svakog dana plaća svotu razmjerno broju dana u mjesecu.

Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu plaćaju poslodavci za osobe koje su upućene na službeni put u inozemstvo u sve zemlje, neovisno o tome ima li Hrvatska s njima sklopljen ugovor ili ne. Doprinos se obračunava prema stopi 20% na osnovicu 2.679,95 kn mjesečno od 1. siječnja 2011. za put obavljen poslije toga datuma. Ako se doprinos plaća za kraće razdoblje od mjesec dana, tada se svakog dana plaća svotu razmjerno broju dana u mjesecu.

Dnevne osnovice i obveze za različit broj kalendarskih dana u mjesecu su:

 Broj dana

Dnevna osnovica 

Dnevna obveza 

28

95,71

19,14

30

89,33

17,87

31

86,45

17,29


 Uplatni račun:  1001005 -1863000160  Državni proračun RH

 Poziv na broj odobrenja:

  • Pravne osobe i fizičke osobe  68  8443-OIB

Doprinos treba platiti  najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu za obavljena putovanja u prethodnom mjesecu.


Napomena: Za zaposlenike se svota evidentira na Obrascu ID, a za ostale nezaposlenike (vanjske suradnike) na Obrascu IDD-1.